tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách - 87317407 a anh gia tac dong va gioi trong xay dung chinh sach pdf

  • 19/05/2019 04:32:30
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Phạm vi của Tài liệu tập trung vào quá trình ĐGTĐCS, bao gồm đánh giá tác động (ĐGTĐ) Về kinh tế, ĐGTĐ về xã hội, ĐGTĐ về giới, ĐGTĐ của thủ tục hành chính và ĐGTĐ đối với hệ thống pháp luật. Tài liệu còn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật ĐGTĐCS và việc sử dụng kết quả ĐGTĐCS cho quá trình xây dựng chính sách ở giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016. Các hướng dẫn kỹ thuật này cũng có thể áp dụng cho việc ĐGTĐCS trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 87317407 a anh gia tac dong va gioi trong xay dung chinh sach pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ