thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế - 2035291823 noidungla 031 pdf

  • 19/05/2019 04:32:31
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án xác định tỷ lệ sâu răng và một số yếu tố ảnh hưởng của học sinh tại một số trường tiểu học ở Th a Thiên Huế năm 2014. Xác định một số giải pháp can thiệp và đánh giá hiệu quả của một số mô hình can thiệp có s tham gia của cộng đồng nhằm hạn chế bệnh sâu răng ở học sinh thuộc địa bàn nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 2035291823 noidungla 031 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ