chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+ - 1336311864 noidungla 027 pdf

  • 19/05/2019 04:32:32
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung của luận án thực hiện được mục tiêu đề ra của luận án về nghiên cứu vật liệu phát quang BAM pha tạp ion Eu2+ , ion Mn2+ Và đồng pha tạp ion Eu2+ , ion Mn2+ . Các kết quả chính của luận án được thể hiện: Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu BAM; Phổ bức xạ của các mẫu BAM; Sự suy giảm cường độ phát quang của vật liệu BAM; Phổ bức xạ của mẫu BAM; Quan sát sự truyền năng lượng với hiệu suất cao từ ion Eu2+ Sang ion Mn2+ Trong mạng nền BAM đồng pha tạp Eu2+ Và Mn2+

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 1336311864 noidungla 027 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ