nghiên cứu ảnh hưởng của một số editor lên khả năng tích lũy solassodine ở tế bào invitro của cây cà gai leo - 510006462 noidungla 024 pdf

  • 19/05/2019 04:32:33
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các nghiên cứu trước đây cho thấy mỗi elicitor cho hiệu quả cải thiện hiệu suất của các HCTC khác nhau đối với từng loài thực vật. Vì vậy, việc lựa chọn elicitor phù hợp với mỗi đối tượng nghiên cứu là rất quan trọng. Trong nghiên cứu này, cả 3 elicitor đều làm tăng khả năng sinh tổng hợp solasodine trong tế bào cây cà gai leo, trong đó SA có vai trò cao nhất, tiếp đến là YE và cuối cùng là MeJA, ảnh hưởng của các chất này lên sự phát triển của sinh khối cũng tương tự.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 510006462 noidungla 024 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ