các đàn miếu đại tự triều nguyễn ở huế (1802-1945): sự hình thành và nghi thức tế tự - 976154314 noidungla 020 pdf

  • 19/05/2019 04:32:36
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Dưới tác động của những bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội khác nhau, các đàn miếu và nghi thức đại tự triều Nguyễn ở Huế hiện nay không còn là những hình thức thể hiện vương quyền thời quân chủ theo tư tưởng “Thiên mệnh”. Tuy nhiên, với những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, các đàn miếu và nghi lễ đại tự triều Nguyễn mang đậm bản sắc văn hóa cung đình Huế đã và đang được bảo tồn và Luận án này sẽ nghiên cứu về vấn đề này

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 976154314 noidungla 020 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ