chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ vật liệu xbzt - (1 - x) bct pha tạp - 1389011400 noidungla 029 pdf

  • 19/05/2019 04:32:32
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lý thuyết phần tử hữu hạn kết hợp với chương trình mô phỏng COMSOL Multiphysics được dùng để khảo sát trạng thái dao động củabiến tử áp điện dạng đĩa và biến tử thủy âm kiểu Cymbal trên cơ sở vật liệu 0.48BZT. Sự phù hợp tốt về kết quả giữa mô phỏng và thực nghiệm khẳngđịnh tính chất áp điện nổi bật của hệ vật liệu áp điện không chì này. Luận án đã thử nghiệm chế tạo biến tử thủy âm kiểu Cymbal sử dụng phần tử áp điện 0.48BZT và nắp kim loại bằng đồng. Tần số cộng hưởng của biến tử kiểu Cymbal giảm khoảng 6,6 lần so với tần số cộng hưởng của biến tử tự do có cùng đường kính.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 1389011400 noidungla 029 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ