instructional guide for use in small classes: vietnamese - 1992390861 day tieng viet vietnamese guide pdf

  • 19/05/2019 04:32:30
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Sách giáo trình hướng dẫn giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (người đang sử dụng tiếng Anh học tiếng Việt). Cuốn sách dùng cho học viên đào tạo trong các lớp học và nhóm nhỏ.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 1992390861 day tieng viet vietnamese guide pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ