luận về xã hội học nguyên thủy - 2069579725 luanvexahoihocnguyenthuy robertlowie pdf

  • 19/05/2019 04:32:26
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Cuốn sách này bàn về xã hội học nguyên thủy, từ hôn nhân, gia đình, đến tổ chức thị tộc, thân phận của đàn bà.. đến các hiệp hội trong thời kỳ nguyên thủy, chính quyền và pháp luật. Sách được Vũ Xuân Ba và Ngô Bằng Lâm dịch từ tiếng Pháp Traité de la sociologie primitive của tác giả Robert Lowie một nhà nhân học.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 2069579725 luanvexahoihocnguyenthuy robertlowie pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ