mười chín chân dung nhà văn cùng thời của vũ bằng - 1561816314 muoichinchandungnhavancungthoi vubang pdf

  • 19/05/2019 04:32:27
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đây là tuyển tập những bài viết của Vũ Bằng về những bạn văn của ông như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Bính, Ngô Tất Tố hay Tô Hoài.. hay giải mã nghi vấn về Thâm Tâm và TTKH một câu chuyện bí mật của văn học VN hồi gần giữa thế kỷ 20. Vừa là những câu chuyện riêng của tác giả với những nhà văn khác nhưng đôi khi cũng là những bình luận, đánh giá về tư chất, phong cách văn chương của các bạn văn.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 1561816314 muoichinchandungnhavancungthoi vubang pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ